Wszystkie artykuły

Kredyty frankowe – najnowsze orzecznictwo

Kredyty frankowe – najnowsze orzecznictwo

Sytuacja frankowiczów w sporach z bankami hipotecznymi jest coraz bardziej klarowna i korzystna. Spływające kolejne newsy, zwłaszcza nowe wyroki TSUE i Sądu Najwyższego, nikogo już nie zaskakują. Padają kolejne argumenty banków podważające nieważność kredytów...

W jaki sposób zaliczać wpłaty dłużnika?

W jaki sposób zaliczać wpłaty dłużnika?

Kiedy pożyczamy komuś pieniądze lub wykonujemy dla niego jakąś usługę, oczekujemy terminowego zwrotu środków lub uregulowania zapłaty w terminie. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Co więcej, niekiedy dzieje się tak, że ktoś jest nam dłużny pieniądze z kilku różnych...

Doręczenie pism w postępowaniu karnym

Doręczenie pism w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 07 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawy – Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, ustawy – Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860) w...

Kary umowne w umowach deweloperskich

Kary umowne w umowach deweloperskich

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. (tekst jedn. z dnia 21 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 695; zwane dalej jako UOPNF) zawiera regulacje, jakie powinna...

Klauzula informacyjna w umowach deweloperskich

Klauzula informacyjna w umowach deweloperskich

Choć od wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) minęło już 6 lat, niezmiennie w Kancelarii TURCZA trafiamy na umowy, których treść nie uwzględnia faktu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych z nim powiązanych. Zdjęcie...

Orzeczenie rozwodu a wina za rozkład pożycia

Orzeczenie rozwodu a wina za rozkład pożycia

Rozwód to zawsze trudny i stresujący moment dla małżonków. Wiąże się nie tylko ze zmianą dotychczasowego życia, ale również z koniecznością opowiedzenia o problemach rodzinnych przed sądem. Jest to szczególnie wymagające, kiedy sąd ma orzec również o winie za rozkład...

Egzekucja z autorskich praw majątkowych

Egzekucja z autorskich praw majątkowych

Trudności w uzyskaniu zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego ze składników majątku dłużnika, do których standardowo kierowana jest egzekucja, coraz częściej składają wierzycieli do poszukiwania mniej konwencjonalnych sposobów odzyskania należnych...

Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości – kiedy i ile?

Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości – kiedy i ile?

Współposiadanie nieruchomości, czy to w formie współwłasności, czy też współdzierżawy, może być i jest źródłem wielu konfliktów i problemów. Jednym z aspektów, który często wywołuje spory między współwłaścicielami, jest kwestia pokrywania kosztów związanych z...

Spread a klauzula abuzywna

Spread a klauzula abuzywna

Spread to pojęcie, które od paru ładnych lat okryte zostało złą sławą. Słowo to stało się dość powszechnie znane za sprawą tzw. kredytów frankowych; kojarzy się z czymś negatywnym, nieuczciwym mechanizmem, stosowanym przez banki hipoteczne – niekorzystnym dla...