Inne

Klauzula informacyjna w umowach deweloperskich

Choć od wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) minęło już 6 lat, niezmiennie w Kancelarii TURCZA trafiamy na umowy, których treść nie uwzględnia faktu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych z nim powiązanych.

kredyty frankowe poznań kancelaria prawna

Zdjęcie pochodzi z freepik.com

Dla przypomnienia, danymi osobowymi są takie informacje, na podstawie których możemy zidentyfikować osobę fizyczną. W praktyce – obok imienia i nazwiska – będzie to również  numer PESEL, (numer identyfikacyjny), adres zamieszkania (dane o lokalizacji) czy adres mailowy (o ile zawiera on imię i nazwisko). Z kolei wraz z przekazaniem danych osobowych przez osobę fizyczną, której te dane dotyczą, po drugiej stronie (tj. po stronie odbiorcy tych danych) powstaje obowiązek niezwłocznego poinformowania jej o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, jesteśmy zobowiązani do spełnienia tzw. obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO – przy czym dla celów dowodowych klauzula informacyjna powinna mieć postać pisemną.

Bez względu więc, w jakich okolicznościach dochodzi do przekazania drugiej stronie danych osobowych, dostarczenie klauzuli informacyjnej jest obowiązkiem tego, kto dane otrzymuje. Nie inaczej zasada ta realizowana jest w przypadku umów deweloperskich. W przypadku bowiem, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, obowiązkiem dewelopera jest poinformowanie kontrahenta o warunkach i zasadach przetwarzania jego danych osobowych.

W tym miejscu warto pamiętać o tym, że cele przetwarzania danych osobowych powinny wskazywać na konkretną podstawę prawną, o której mowa w art. 6 ust. 1 RODO:

Standardowo w umowach deweloperskich, celem przetwarzania danych osobowych klienta będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podejmowanie czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy. W ramach tej podstawy prawnej deweloper może wykorzystując udostępnione mu przez klienta dane osobowe kontaktować się z nim w sprawie chociażby podejmowanych czynności, wysyłać dodatkowe informacje, zestawienia, aktualizacje.

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w celach wynikających z przepisów prawa – przykładowo, obowiązkiem takim będzie np. wystawianie faktur lub rachunków.

Podstawą prawną pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych klienta bez jego pisemnej zgody jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który mówi o przetwarzaniu danych osobowych w prawnie uzasadnionym celu administratora danych (dewelopera), którym może być chociażby obrona jego praw czy dochodzenie roszczeń wobec klienta.

W zależności do polityki marketingowej dewelopera, w klauzuli informacyjnej możemy zawrzeć informację, że dane osobowe klienta będą również przetwarzane w celu zaprezentowania mu kontentu handlowego, na podstawie udzielonej przez niego uprzednio pisemnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przy czym w takim przypadku należy dodatkowo wskazać kanały komunikacji, jakimi deweloper będzie posługiwał się przekazując ofertę marketingową (tj. e-mail, telefon, SMS). Co istotne, klient powinien udzielić zgody odrębnie w odniesieniu do każdego kanału komunikacji – ogólne zgody marketingowe „na wszystko i zawsze” zostały bowiem uznane za nieskuteczne, właśnie dzięki założeniom RODO.

Kancelaria Turcza zajmuje się kompleksową obsługa deweloperów w zakresie sporządzania i weryfikacji umów, w tym uzupełniania ich o treści czyniące zadość przepisom dot. ochrony danych osobowych.

Zachęcamy za kontaktu!

Autor:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.