Podział majątku wspólnego

Podział majątku małżonków, gdy jeden z nich pozostaje bez pracy, czyli przepis na wieloletni spór sądowy

Do Kancelarii TURCZA trafia spektrum spraw, w tym nierzadko sprawy dotyczące podziału majątku rozwiedzionych już małżonków. Temat sam w sobie z pozoru wydawać się może dość prosty w procedowaniu, w praktyce jednak kazuistyka, a raczej życie, tworzy szereg stanów faktycznych, na których nie znajdziemy prostej odpowiedzi w kodeksie czy w konkretnym przepisie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy podział majątku ma odbywać się pomiędzy osobami, z których jedna nigdy nie pracowała, bądź też przez wiele lat pozostawała bezrobotna. Nie zdarza się to rzadko biorąc pod uwagę, że wiele kobiet decyduje się na pozostanie w domu i opiekę nad dziećmi kosztem pracy zarobkowej. O ile w okresie trwania małżeństwa stan ten jest elementem ustaleń stron, o tyle w przypadku podziału majątku urasta on do rangi poważnego argumentu, przemawiającego na korzyść pozbawienia małżonka pozostającego w domu należnej mu części majątku wspólnego. Często pada przy tym uzasadnienie, że „praca w domu to nie praca”, czy inne, równie krzywdzące twierdzenia.

kredyty frankowe poznań kancelaria prawna

Zdjęcie pochodzi z freepik.com

W Polsce orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące podziału majątku w przypadku bezrobotnego małżonka praktycznie nie istnieje. Zasady dotyczące podziału majątku są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i oparte na zasadzie równości majątkowej małżonków. Przy podziale majątku rozpatrywane są różne czynniki, takie jak wkład finansowy, pracę w gospodarstwie domowym, opiekę nad dziećmi, długość trwania małżeństwa oraz majątek nabyty przez każdego małżonka w trakcie małżeństwa.

W praktyce jednak, jeśli jeden z małżonków nie pracował i nie wnosił wkładu finansowego do małżeństwa, to może mieć trudności w uzyskaniu równego udziału w podziale majątku.

Wedle ogólnego postulatu ustawodawcy, majątek zgromadzony w trakcie małżeństwa powinien zostać podzielony w sposób sprawiedliwy między małżonków.

Jeśli jeden z małżonków nigdy nie pracował, podział majątku może być uregulowany przez przepisy prawa rodzinnego w przypadku rozwodu lub separacji małżeńskiej. Bezrobotny małżonek może wówczas mieć prawo do odpowiedniego udziału w majątku nabytego przez drugiego małżonka podczas trwania małżeństwa.

W przypadku braku wkładu finansowego lub pracy zawodowej ze strony bezrobotnego małżonka, podział majątku może opierać się na innych kryteriach, takich jak wkład w prowadzenie gospodarstwa domowego, opiekę nad dziećmi, działalność społeczna czy inne niematerialne korzyści wniesione do małżeństwa. Jak wskazał Sąd Najwyższy:  Badanie stopnia przyczynienia się staje się aktualne dopiero w razie stwierdzenia, że zaistniały ważne powody w rozumieniu art. 43 § 2 k.r.o., i jest dokonywane z uwagi na dyspozycję wywodzonej z tego przepisu normy, w której nakazano uwzględnienie wspomnianego stopnia, jeśli in casu zachodzą podstawy do odstąpienia od reguły równych udziałów. To na tym etapie oceny rozważane są konkretnie aspekty pochodzenia majątku dorobkowego, w tym wypracowania go dzięki staraniom każdego z małżonków, z obligatoryjnym uwzględnieniem nakładu osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 43 § 3 k.r.o.) (II CSKP 1401/22).

W konsekwencji, sądy często analizują całą sytuację małżeństwa, uwzględniając okoliczności i potrzeby obu małżonków. Celem jest zapewnienie sprawiedliwego i równego podziału majątku, który uwzględnia sytuację bezrobotnego małżonka.

Bezrobotny małżonek może mieć prawo do pewnych korzyści lub roszczeń związanych z podziałem majątku, w zależności od konkretnej sytuacji. Na przykład, jeśli małżonek bezrobotny wniósł wkład finansowy lub pracę domową do gospodarstwa domowego, może być uzasadnionym roszczeniem o uznanie wartości tego wkładu przy ustalaniu podziału majątku wspólnego.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku sporu w tej kwestii, dokładne rozstrzygnięcie i praktyki sądowe mogą się różnić i zależeć od konkretnych okoliczności danej sprawy. Aby uzyskać precyzyjne informacje i porady prawne dotyczące podziału majątku w konkretnym przypadku, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z Kancelarii TURCZA.

Autor:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.