Prawo pracy

Obowiązek pracodawcy do dostosowania stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe do dnia 17 maja 2024 roku

W dniu 17 listopada 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w ramach którego zostały uregulowane zasady dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz został rozszerzony katalog środków korygujących wzrok, jakie pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi.

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe

Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, do regulacji unijnych tj. dyrektywy Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 roku w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

Wobec powyższego, poczynając od 17 listopada 2023 roku każdy pracodawca zatrudniający pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jest zobowiązany wyposażyć stanowiska pracy oraz rozmieścić elementy wyposażenia stanowiska w taki sposób aby nie powodowały one podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz aby nie powodowały jakichkolwiek zagrożeń dla pracownika.

Ponadto, jeżeli pracownik wykonuje pracę za pośrednictwem systemów przenośnych i trwa ona co najmniej przez połowę dobowego wymiaru pracy, stanowisko winno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu w taki sposób, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Stanowisko musi zostać również wyposażone w dodatkową klawiaturę i mysz.

Do innych istotnych wymogów jakie winien spełnić pracodawca jest między innymi:

  • ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia tak aby nie wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi,
  • ustawienie monitora ekranowego względem źródeł światła tak aby ograniczać olśnienie i odbicia światła,
  • tak aby klawiatura oraz mysz powinny stanowić osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy,
  • tak aby konstrukcja klawiatury umożliwiła pracownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy,
  • tak aby powierzchnia klawiatury była matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne,
  • aby mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia były łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz usytuowane, tak aby regulację można było wykonywać z pozycji siedzącej,
  • wyposażenie stanowiska pracy w uchwyty na dokumenty, jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów i jeżeli zażyczy sobie tego pracownik,
  • wyposażenie stanowiska pracy w podnóżek, jeżeli zażyczy sobie tego pracownik.

Kogo obowiązuje 6 miesięczny termin na dostosowanie stanowiska pracy

Ustawodawca na wdrożenie powyższych wymogów – w przypadku Pracodawców u których stanowiska pracy zaopatrzone w monitory ekranowe były przygotowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – wyznaczył termin 6 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego. Oznacza to, że wszystkie wymogi winny zostać spełnione do dnia 17 maja 2023 roku.

Powyższy termin nie dotyczy pracodawców, którzy przygotowują stanowiska pracy zaopatrzone w monitory ekranowe po dniu wyjścia w życie rozporządzenia zmieniającego. 

Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi również szkieł kontaktowych

Przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego pracodawca był zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazałyby potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora. Ustawodawca w drodze ww. zmian wprowadził alternatywę umożliwiającą obowiązek zapewnienia również szkieł kontaktowych.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.