Jakie dane stowarzyszenia rejestrowego winny zostać Ujawnione we właściwym rejestrze
Inne

Jakie dane stowarzyszenia rejestrowego winny zostać ujawnione we właściwym rejestrze?

Stowarzyszenie stanowi dobrowolną organizację społeczną. Jest ono powoływane przez grupę osób fizycznych, aby realizować – w szczególności – wspólne cele oraz zainteresowania. Decyzja o założeniu stowarzyszenia rejestrowego wiąże się z koniecznością spełniania szeregu formalności, a na późniejszym etapie jego funkcjonowania również do raportowania zmian, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego rejestru.

Wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń a do rejestru przedsiębiorców

Stowarzyszenie rejestrowe może zostać utworzone przez grupę co najmniej siedmiu osób fizycznych, które natychmiastowo stają się jej członkami. Wskazane osoby zawierają statut stowarzyszenia oraz wybierają skład jego organów tj. zarządu oraz komisji rewizyjnej. Powołany zarząd jest odpowiedzialny za wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wspomniane zgłoszenie obligatoryjnie dotyczy wpisu do rejestru stowarzyszeń. Ujawnienie może również obejmować rejestr przedsiębiorców – taka sytuacja ma miejsce jeżeli członkowie stowarzyszenia podejmują, że w będzie w ramach niego wykonywana działalność gospodarcza.

Dane podlegające ujawnieniu w krajowym rejestrze sądowym

Wspomniane powyżej dane, w szczególności wynikające ze statutu oraz dotyczące składu osobowego poszczególnych organów stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek dokonania zgłoszenia każdorazowo spoczywa na zarządzie stowarzyszenia. Niekiedy potrzeba dokonania dodatkowych zgłoszeń pojawia się na późniejszym etapie funkcjonowania stowarzyszenia tj. po powzięciu przez właściwe organy odpowiednich uchwał.

Każdorazowo, obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestru podlegają następujące informacje:

  • nazwa i siedziba stowarzyszenia,
  • adres stowarzyszenia,
  • zmiany w statucie stowarzyszenia,
  • zmiany w składzie i funkcji zarządu oraz komisji rewizyjnej stowarzyszenia,
  • zmiany adresów do doręczeń członków zarządu.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Członkostwo w stowarzyszeniu

Jak już wyżej wskazano, stowarzyszenie rejestrowe musi zostać założone przez co najmniej siedem osób fizycznych. Pomimo, że założycielami muszą być osoby fizyczne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na późniejszym etapie przyjąć członków wspierających stowarzyszenie, którymi mogą być również osoby prawne. Nowi członkowie stowarzyszenia, zostają przyjęci na zasadach określonych w statucie stowarzyszenia. Przyjęcie nowych członków nie podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a co za ty idzie nie jest konieczne dokonywanie stosownego zgłoszenia.

Obligatoryjne dokonywanie zgłoszeń – inne niż do rejestru przedsiębiorców

Władze stowarzyszenia poza wspomnianym obowiązkiem dokonania odpowiedniego zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane również złożyć zawiadomienie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie do CEBR obejmuje informacje o beneficjentach rzeczywistych, którzy mają kontrolę nad stowarzyszeniem. Zgłoszenie powinno mieć miejsce w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania wymaganej zgłoszeniem informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku Urzędu Skarbowego, po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, konieczne jest zgłoszenie ww. organowi danych uzupełniających tj. numerów rachunków bankowych, informacji o przewidywanej liczbie pracowników, miejscu prowadzenia działalności oraz szczegółowych danych kontaktowych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowywania stosownych dokumentów zmierzających do założenia stowarzyszeń oraz ich rejestracji. W przypadku zamiaru skorzystania z ww. usługi zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.