Newsletter prawny

Newsletter prawny 17.02.2023 r. – 23.02.2023 r.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 21 lutego 2023 roku

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

Zmiana ustawy wiąże się z wprowadzeniem regulacji dotyczącej:

1. kontroli trzeźwości pracowników w drodze której pracodawca nabywa uprawnienie do weryfikowania (bez przeprowadzania badania laboratoryjnego), czy pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu bądź innych środków działających podobnie jak alkohol. Dodatkowo, ustawa w sposób szczegółowy określa jaką procedurę winien przeprowadzić pracodawca przed podjęciem decyzji o weryfikowaniu trzeźwości pracowników,

2. pracy zdalnej umożliwiającej w przypadkach przewidzianych w ustawie wykonywania przez pracowników pracy w formie zdalnej, a także zasady i warunki jej wykonywania.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 21 lutego 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (Dz.U. z 2023 r. poz. 317)

Wspomniane rozporządzenie określa:

1. warunki i metody przeprowadzanie przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu oraz środków działających podobnie jak alkohol,

2. sposób dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,

3. jakie środki działają podobnie jak alkohol tj. opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy oraz benzodiazepiny.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 21 lutego 2023 roku

ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 tj.)

Do ustawy Kodeks pracy zostają dodane zmiany, o których mowa w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) tj. dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej.

ZMIENIAJA SIĘ 21 lutego 2023 roku

 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 tj.)

Zmiana dotyczy kwestii związanej z kontrolą stanu trzeźwości pracowników, mianowicie, że przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą może przeprowadzić kontrolę trzeźwości tych osób oraz kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.