Prawo spółek

Legitymacja wspólnika spółki z o.o. do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników zgodnie z art. 250 pkt 2 KSH

Zgodnie z art. 250 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik posiada legitymację do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników, pod warunkiem oddania głosu przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Podkreślić należy, że obie przesłanki przyznające uprawnienie wspólnikowi do zaskarżenia uchwały muszą zostać spełnione łącznie.

Wskazać należy, że wspólnik nabywa legitymację do wytoczenia powództwa, wyłącznie wtedy, kiedy oddał głos przeciwko uchwale oraz zgłosił sprzeciw, przy czym w/w czynności nie mogą być złożone przez wspólnika wobec wszystkich uchwał – zbiorczo, tylko odnosić się muszą każdorazowo do konkretnej uchwały (tak: SN w wyroku z dnia 10 kwietnia 2000 roku w sprawie o sygn. akt: V CKN 14/00).

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

W przypadku głosowania tajnego, wykazanie spełnienia przesłanki głosowania przeciwko uchwale nie jest możliwe, a w związku z czym, przesłanka ta w przypadku głosowania tajnego odpada, przy czym należy pamiętać o konieczności zażądania zaprotokołowania sprzeciwu (które de facto co do zasady ujawnia, kto na zgromadzeniu głosował przeciw uchwale). Natomiast, co do momentu zgłoszenia sprzeciwu i zażądania jego zaprotokołowania, wspólnik powinien uczynić to niezwłocznie po podjęciu konkretnej uchwały, tj. po podliczeniu głosów oraz wskazania przez przewodniczącego czy uchwała została przyjęta.
W orzecznictwie oraz doktrynie wskazuje się jeszcze jedną sytuację, która potencjalnie może mieć miejsce – brak zaprotokołowania sprzeciwu, który faktycznie wspólnik głosujący przeciw uchwale zgłosił. Wskazać bowiem należy, że wspólnik dokonujący zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania nie posiada żadnych instrumentów prawnych do wymuszenia na protokolancie zaprotokołowania tego sprzeciwu. Sam fakt braku stosownej adnotacji w protokole nie wyłączna legitymacji wspólnika, przy czym, to na zgłaszającym będzie spoczywał ciężar wykazania, że żądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W związku z powyższym, kwestia legitymacji wspólnika spółki z o.o. do wytoczenia powództwa
o uchylenie uchwały wspólników z art. 250 pkt 2 KSH nie sposób zaprzeczyć, że jest bardzo sformalizowaną instytucją prawa. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z możliwości ustanowienia pełnomocnika do zgromadzenia wspólników, gdyż sytuacji istniejącego lub grożącego konfliktu pomiędzy wspólnikami często zapomina się o kwestiach formalnych, które później mogą mieć skutek
w utracie legitymacji do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników.

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.