Alert prawny

Newsletter PRZEDSIĘBIORCY (2022.03.17)

1. Zmiana terminów do składania sprawozdań i zwolnienia podmiotowe

Sprawozdanie o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych aktualnie dotyczy kierowników:

– podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,

– podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote (przeliczone wg. Średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

 i jest to sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W takim sprawozdaniu zawiera się:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  1. nieprzekraczającym 30 dni,
  2. od 31 do 60 dni,
  3. od 61 do 120 dni,
  4. przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 1. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  1. nieprzekraczającym 30 dni,
  2. od 31 do 60 dni,
  3. od 61 do 120 dni,
  4. przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 1. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 2. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Zmiana ustawy ma spowodować, że sprawozdania te będą miały zostać zgłoszone najpóźniej do dnia 30 kwietnia do ministra właściwego do spraw gospodarki a nie do 31 stycznia.

Dodatkowo z obowiązku sprawozdawczego zgodnie z propozycją ustawodawcy mają zostać wyłączone:

– spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe – ze względu na to że nie są one często największymi podatnikami

– publiczne podmiotu lecznicze.

W konsekwencji po zmianie ustawy do składania sprawozdania będą zobowiązani:

Podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote (przeliczone wg. średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości)

 

2. Rozszerzenie obowiązku składania oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy

Zgodnie z nowelizacja, każdy duży przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczania o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Ale po zmianie wystarczające będzie złożenie oświadczenia raz w danej relacji biznesowej a nie w każdej transakcji handlowej.

 

3. Nieważność umownego zastrzeżenia zakazującego zbywania wierzytelności

Zostanie wprowadzona nieważność zastrzeżeń umownych, które zakazują zbywania wierzytelności.

 

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.