Działalność gospodarcza

Sprawozdawczość w BDO

W tym roku sprawozdanie odpadowe za rok kalendarzowy 2021 powinno zostać złożone w systemie BDO według nowych zasad, co jest szczególnie trudne ze względu na fakt, iż przepisy zmieniające Ustawę o odpadach zostały wprowadzone 31 stycznia bieżącego roku. Termin na jego złożenie mija wraz z wtorkiem 15 marca 2022 roku. BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Według prawodawcy ona za zadanie uszczelnić system gospodarowania opadami, zwiększyć skuteczność recyklingu oraz zwiększyć skuteczność w walce z dzikimi wysypiskami śmieci. Baza prowadzona jest elektronicznie przez Instytut Ochrony Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Kto powinien zgłosić sprawozdanie?

Do zgłoszenia sprawozdania w systemie BDO zobowiązany jest każdy wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji, podmioty prowadzące działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązane do prowadzenia ich ewidencji oraz podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska, na podstawie odpowiedniej zgody bądź decyzji.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów?

Do prowadzenia ewidencji zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów bądź ich wytwórca, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady

Z tej konieczności wyłączone są jednak wytwórcy odpadów komunalnych, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujący odpady na potrzeby własne, podmioty zajmujące się zbieraniem odpady w sposób nieprofesjonalny (np. apteki zbierające opakowania po lekach), oraz podmioty wytwarzające niewielkie ilości odpadów pewnych rodzajów, wymienione w katalogu Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.

Jak zgłosić sprawozdanie?

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami powinno zostać złożone drogą elektroniczną, poprzez stronę bdo.mos.gov.pl, przy pomocy systemu BDO oraz profilu zaufanego bądź e-dowodu. Sprawozdanie zawierać musi dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie, jak choćby imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, NIP bądź KRS . Zależnie od prowadzonej działalności należy również uzupełnić sprawozdanie o informacje takie jak masa i rodzaj odpadów, sposób gospodarowania nimi, instalacjach i urządzeniach służących do ich przetwarzania, przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.