Prawo pracy

Pozorne zawarcie umowy o pracę w przypadku niezdolności do pracy zaraz po podpisaniu umowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, gdyż zawarł on umowę o pracę wyłącznie po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Do wskazanego stanowiska przychylił się Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku z dnia 29 grudnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt: VII U 1611/20. Głównym powodem uznania twierdzeń ZUS jest to, że po pierwsze zatrudnienie nowej osoby w zakładzie pracy nie było uzasadnione, a po drugie brak było dowodów potwierdzających okoliczność, że pracownik wykonywał jakąkolwiek pracę i że było wypłacane mu wynagrodzenie. Co więcej, pracownik nie przeszedł niezbędnych etapów związanych z zatrudnienie tj. odbycie szkolenia BHP, poddanie pracownika wstępnym badaniom.

Takie okoliczności przesądziły o tym, że zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostało dokonane tylko po to, aby umożliwić pracownikowi uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego. Jest tak, gdyż brak rzeczywistego wykonywania pracy, świadczy o fikcyjności zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.