Działalność gospodarcza

Implementacja dyrektywy „Omnibus”

Do podpisu prezydenta przekazana została ustawa o której informowaliśmy już wcześniej, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych („dyrektywę cyfrową”) oraz dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Dyrektywy weszły w życie 11 czerwca 2019 roku, a Polska, tak jak inne państwa członkowskie zobowiązane były zaimplementować je do 1 lipca 2021 roku, z mocą od 1 stycznia 2022 roku. Przepisy nowelizacji przewidują, że przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku – rok po wymaganym terminie.

Sejm przyjął większość poprawek zaproponowanych przez Senat. Najważniejszą z nich z punktu widzenia przedsiębiorców jest uszczegółowienie kwestii zgodności z towaru umową – doprecyzowano, że towar ma być dostarczany do konsumenta wraz z opakowaniem.

Podstawowym celem ustawy jest poprawa sytuacji konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści i usług cyfrowych oraz umów sprzedaży. Wydłużono o rok domniemanie, że wada tkwiła w towarze w momencie jego przekazania, co ułatwić ma dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. Uregulowano kwestie zgodności z umową treści i usług cyfrowych oraz odpowiedzialność przedsiębiorcy.

Do Senatu przekazany został natomiast projekt ustawy zaproponowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który implementuje dyrektywę 2019/2161, znaną jako dyrektywa Omnibus. Zakłada on nałożenie na sklepy internetowe oraz serwisy sprzedaży elektronicznej obowiązek podania informacji, czy osoba oferująca produkty na platformie jest przedsiębiorcą czy też nie, informowania o najniższej cenie w ostatnich 30 dniach przed obniżką, informowania o zasadach umiejscowienia produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, a także rozszerza katalog nieuczciwych praktyk o między innymi podawanie wyników wyszukiwani internetowych bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy.

Biorąc pod uwagę miesięczny termin, w jakim Senat musi wprowadzić swoje poprawki do projektu nowelizacji, również można spodziewać się, że przepisy wejdą w życie w okolicach 1 stycznia 2023 roku.

Data opracowania: 25/02/2022 r.

Autorzy:

Michał Górko

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.