Sygnaliści

Pierwsza kara na gruncie ochrony sygnalistów

we Włoszech w dniu 10 czerwca 2021 roku doszło do wymierzenia spółce zarządzającej portem lotniczym w Bolonii, kary pieniężnej w kwocie 40 000 euro.

Podstawę nałożenia kary stanowiła nienależyta ochrona danych sygnalistów. Wskazane zaniedbanie polegało na tym, że podmiot na który została nałożona kara finansowa, podczas wdrażania wewnętrznego systemu ochrony sygnalistów zdecydował się na korzystanie z zewnętrznej aplikacji o nazwie: WB CONFIDENTIAL (jest to aplikacja utworzona przez Microsoft, która pozwala na zarządzania odpowiednim procesem związanym ze zgłaszaniem naruszeń, ze pośrednictwem chmury. Za pośrednictwem tej chmury sygnaliści mogą również dokonywać zgłoszeń).

W ocenie właściwego organu dane osobowe przetwarzane w aplikacji WB CONFIDENTIAL były nieodpowiednio zabezpieczone. Wskazane stwierdzenie uargumentowano zastosowaniem nieszyfrowanego protokołu sieciowego http. Ponadto, organ stwierdził brak przeprowadzenia procedur dotyczących prywatności.

Wobec powyższego, podczas wdrażania wewnętrznego systemu ochrony sygnalistów należy zadbać w szczególności o to, aby dane osobowe sygnalistów były chronione z należytą starannością. Wewnętrzna ochrona sygnalistów musi zapewnić osobom decydującym się na zgłoszenie nieprawidłowości lub działań niezgodnych z prawem pełną anonimowość. Jest tak, gdyż pozwala to zmniejszyć ryzyko ewentualnej dyskryminacji i wyciągania w stosunku do nich negatywnych konsekwencji.

Każdy pracodawca, który jest zainteresowany przeprowadzaniem procedur za pośrednictwem utworzonych do tego aplikacji, powinien skrupulatnie zbadać ich bezpieczeństwo, przed ewentualnym wyciekiem danych, gdyż sposób transferu danych jest w tym kontekście najistotniejszy.

Kancelaria TURCZA specjalizuje się w obszarze compliance, w tym również w zakresie sporządzania kompletnej dokumentacji dotyczącej tematyki sygnalizowania naruszeń prawa w organizacjach. Zachęcamy do kontaktu oraz indywidualnej wyceny usługi.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.