Windykacja

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Ulga na złe długi pozwala wierzycielowi odzyskać wpłacony podatek od towaru i usług w przypadku, gdy nie otrzymał on zapłaty od swojego kontrahenta w wymagalnym terminie 90 dni. Polski fiskus postawił przed podatnikami szereg warunków, które trzeba spełnić by można było skorzystać z ulgi. Część z nich nie budziła kontrowersji – konieczność dostarczenia usługi lub towaru na terytorium Polski bądź uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Literatura miała jednak zastrzeżenia do wymogu, by dłużnik na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi był zarejestrowanym czynny podatnikiem VAT, a także by nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego bądź likwidacyjnego. 15 października 2020 roku TSUE odniósł się do wskazanych warunków i zgodnie z oczekiwaniami doktryny uznał je za niezgodne z przepisami unijnymi.

Zmiany w procedurze uzyskania ulgi

W odpowiedzi na powyższe orzeczenie TSUE ustawodawca znowelizował przepisy ustawy o VAT dostosowując je do przepisów unii, a także wprowadzając kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na złe długi. Od 1 października 2021 roku zatem zniknął wymóg by dłużnik był zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT oraz by nie znajdował się on w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym. Warunki te jednak wciąż spełniać musi podmiot korzystający z ulgi do stwierdzenia nadpłaty podatku. Wydłużono również okres, w którym podatnik ma możliwość skorzystać z ulgi i wnieść o stwierdzenie nadpłaty z dwóch do trzech lat. Okres ten liczony jest od daty wystawienia faktury, która potwierdza niezapłaconą należność.

Nowelizacji ustawy

Zmiany w uldze na złe długi to nie jedyne zmiany wprowadzone do polskiego systemu prawnego w ramach sierpniowej nowelizacji. Poza nimi wprowadzono między innymi uproszczoną procedurę VAT, rozszerzono definicję państwa członkowskiego oraz terytorium UE tak, by w określonym zakresie obejmowało Irlandię Północną przy jednoczesnym wykreśleniu Wielkiej Brytanii, rozszerzono możliwość odliczania VAT nieodliczonego w terminie, a także wprowadzono zmiany w prawie autorskim dotyczące opłaty reprograficznej. By dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz artykuł na blogu szerzej omawiających tę nowelizację.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.