Automotive

Termin na pierwszą rejestrację pojazdu używanego oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu wydłużony

Zgodnie z art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, terminy na pierwszą rejestrację pojazdu używanego oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu zostały wydłużone do 60 dni.

Podstawa prawna

W ww. ustawie dodano art. 31ia w brzmieniu:

W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19:

1) wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt. 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt. 1.” ;

Dotychczas ustawowy termin na dokonanie powyższych czynności wynosił 30 dni. Po nowelizacji został on wydłużony do 60 dni. Zmiany będą obowiązywać do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw  w dniu 1 lipca 2021 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Rejestracja pojazdu online

W pierwszej kolejności należy założyć konto na esp.pwpw.pl, zweryfikować profil i złożyć wniosek o rejestrację. Do jego weryfikacji potrzebny jest Profil Zaufany.

W następnej kolejności należy wypełnić wniosek i załączyć skany dokumentów (m.in. dowód osobisty lub paszport, umowa kupna-sprzedaży lub inny dowód zakupu, karta pojazdu).

Więcej informacji na temat rejestracji pojazdu znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zarejestruj-pojazd

Sankcje

Za brak wywiązania się z obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia czy samej rejestracji przewidziano karę administracyjną. Jej wysokość waha się od 200 do 1000 złotych.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.