Automotive

Program „Mój elektryk” – co z pojazdami z napędem CNG?

„Mój elektryk” to nowy program dopłat do zakupu lub leasingu tego typu pojazdów. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i reagując na rozwój w sektorze elektromobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz korzystania z elektryków.

Przedmiot dofinansowania

W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (opis kategorii: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) wykorzystujących do napędu:

  • wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub
  • energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub
  • wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Pojazdy z napędem CNG

Pojawia się pytanie czy pojazdy z napędem CNG mogą być uznane za pojazdy zeroemisyjne i podlegać wnioskowi o dofinansowanie.

W ustawie o elektromobilności (Dz.U.2021.110 tj. z dnia 2021.01.18), pojawia się definicja pojazdu napędzanego gazem ziemnym tj. pojazdu samochodowego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującego do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu.

Jednakże na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w publikacjach i regulaminach dotyczących programu Mój elektryk używa się wyłącznie pojęcia pojazdu zeroemisyjnego, który należy odróżnić od pojazdu niskoemisyjnego jakim jest pojazd z napędem CNG.

Zatem należy założyć, że obecny etap programu dofinansowań nie przewiduje dopłat do pojazdów z napędem CNG.

 

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.