Nieruchomości

Dalsze zmiany w Prawie Budowlanym

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, dokonująca dalszej cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce.

Znowelizowany zostanie art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego oraz dodane zostaną do tego przepisu ustępy 2b-2e. Zmiany te umożliwią złożenie elektronicznego wniosku w następującym zakresie:

  • o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  • o pozwolenie na budowę,
  • o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • o zmianę pozwolenia na budowę,
  • o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
  • o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
  • o zakończeniu budowy,
  • o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wprowadzone zmiany pozwolą również m. in  na dołączenie kopii niektórych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę zamiast oryginałów. Dotyczy to m in. takich dokumentów jak decyzja o warunkach zabudowy, umowa urbanistyczna czy oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. Z uwagi na tę zmianę  przewidziano również zmiany w zakresie projektu budowlanego. Zgodnie z dodanym art.
34 ust. 3f  pkt 2) Prawa budowlanego, możliwe będzie sporządzenie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) także w postaci elektronicznej.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2021 roku zawiadomienie o zakończeniu budowy będzie można złożyć w formie dokumentu elektronicznego. Jednocześnie bez zmian pozostaje art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor obowiązany jest dołączyć oryginał dziennika budowy. Według zapowiedzi Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, trwają prace w celu wprowadzenia tzw. Elektronicznego Dziennika Budowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem oficjalnego portalu do składania dokumentów w procesie budowlanym pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl. Na stronie tej należy wybrać odpowiedni formularz, wypełnić go a następnie podpisać za pomocą profilu zaufanego i przesłać za pośrednictwem portalu ePUAP. Wprowadzanie dalszych zmian w zakresie cyfryzacji branży budowlanej powinno przyczynić się do przyspieszenia realizacji wszystkich projektów a także usprawnić przepływ dokumentacji budowlanej. 

Autorzy:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

ychoraz mail: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Chicago Kent-College of Law.

Specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz gospodarki nieruchomościami, prawem kontraktowym i handlowym. Wśród jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z dziedzin prawa nowych technologii.

Jego główne zainteresowania to inwestycje i rynek nieruchomości w Polsce oraz prawo nowoczesnych technologii.