Działalność gospodarcza

BDO – terminy na składanie sprawozdań

W dniu 2 listopada 2020 r. upłynął ostatni termin na składanie rocznych sprawozdań za 2019 r., które zostały przesunięte ze względu na opóźnienia w przygotowaniu modułu sprawozdawczego Bazy Danych Odpadowych oraz z powodu epidemii COVID-19. Zmiany terminów wynikały z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Różne grupy przedsiębiorców obowiązywały odmienne terminy na przesłanie sprawozdań:

 • do 31 sierpnia 2020 r. należało wykonać obowiązek sprawozdawczy w przypadku rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy), a także innych podmiotów zbierających odpady komunalne oraz podmiotów zbierających odpady komunalne przyjmujących odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne,
 • do 11 września 2020 r. należało wykonać obowiązek sprawozdawczy w przypadku rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań składanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego, jak również rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach
  i o gospodarowaniu odpadami składanych przez przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, o której mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • do dnia 31 października 2020 r. (2 listopada 2020 r.)  należało wykonać obowiązek sprawozdawczy w przypadku rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach
  i o gospodarowaniu odpadami – poza wskazanymi wyżej wyjątkami.

Jeśli powyższy obowiązek podmiot wykonywał samodzielnie, to wymagane sprawozdanie należało złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Natomiast, jeśli za wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie składała organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy o odpadach, to powinna to wykonać jako użytkownik główny konta BDO podmiotu, za którego składa sprawozdanie.

Przypomnijmy, że w celu złożenia takiego sprawozdania konieczne było:

 • uzyskanie dostępu przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do konta w systemie BDO podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, za którego organizacja wykonuje czynności;
 • zalogowanie się do systemu BDO wybierając kontekst podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela;
 • wskazanie danych składającego sprawozdanie.

Istniała również możliwość złożenia sprawozdania poprzez integrację zewnętrznego oprogramowania, z którego korzysta organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z publicznym API systemu BDO.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 180a ustawy, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-zblizajacych-sie-terminach-skladania-sprawozdan/

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Autorzy:

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalna Wietrak-Smura ...