Windykacja

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Stan epidemii wynikający z rozprzestrzeniania się koronawirusa kojarzy się, jak najbardziej słusznie, ze źródłem nie lada problemów dla licznych przedsiębiorców. Jak się okazuje jednak, nie dla wszystkich. Na COVID-19 skorzystały przede wszystkim dwie grupy firm – te, których usługi i towary stały się w tym czasie szczególnie cenne oraz te, które były dłużnikami.

Skupmy się na dłużnikach. Koronawirus wstrzymał wszelkie procesy cywilne i ograniczył do minimum egzekucje. Wielu dłużników otrzymało dzięki pandemii bardzo cenny czas na dostosowanie się do nowej sytuacji i dodatkowe argumenty obronne – wszystko niekoniecznie po myśli wierzycieli, którzy nierzadko byli/są zafrasowani swoją kondycją majątkową.

Przepisy prawne tylko w bardzo ograniczonym zakresie pozwalają wierzycielom przeciwdziałać skutkom koronawirusa. Przytoczmy dwie najważniejsze regulacje.

​W art. 15zzs ust. 1 p. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czasowo wydłużono na czas nieokreślonytermin przedawnienia: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych.

Ponadto, w okresie epidemii, warto by wierzyciele, w celu dochodzenia wierzytelności, skorzystali z elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Zgodnie z art. 50529a k.p.c.: W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Art. 50531 § 1 k.p.c. wskazuje: Powód wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Co bardzo ważne, w art.  50532 §  1 k.p.c. przyjęto: Dowodów nie dołącza się do pozwu. Zakładając sprawę e-sądową dłużnikowi, wystarczą zatem same twierdzenia powoda.

Autorzy:

Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Założyciel popularnego bloga prawokierowcy.pl