Działalność gospodarcza

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Różnica pomiędzy słownym a słowno-graficznym znakiem towarowym i skutki ich zastrzeżenia.

W dobie możliwości szybkiego rozwoju własnego przedsiębiorstwa warto zastanowić się nad jego zabezpieczeniem pod względem zastrzeżenia zarówno nazwy Firmy, jak i jego loga. W jednym z poprzednich artykułów pt. „Znak towarowy a pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i Google AdWords” został pokrótce opisany wpływ zastrzeżenia znaku towarowego na pozycjonowanie strony internetowej.  W niniejszym artykule wyjaśnię, czym jest znak towarowy, jakie są różnice pomiędzy zastrzeżeniem znaku towarowego słownego, a słowno-graficznego oraz jakie wiążą się z tym skutki.

Definicję Znaku Towarowego znajdziemy w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej  (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21). Zgodnie z art. 120 ww. ustawy Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Oznacza to, że de facto, że zastrzec możemy naprawdę wszystko, od nazwy firmy, jej loga, aż po specjalistyczny wyrób, projekt zapachu, dźwięku czy koloru.

Złożenie wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego wiąże się z podjęciem pewnych decyzji. Jeżeli chcemy ustrzec się przed konkurencją i objąć ochroną nazwę naszej firmy musimy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy chcemy zastrzec jedynie nazwę w sensie fonetycznym, czy również logo czyli wersję graficzną, które wyróżnia naszą firmę na tle konkurencji.

Przed złożeniem wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego  warto ustalić, czy konkurencja czasem nas nie uprzedziła i ten sam lub podobny znak widnieje już w rejestrze, jako zastrzeżony na rzecz innego podmiotu.

Ważną kwestią jest również weryfikacja, czy przy zastrzeżeniu naszego znaku towarowego nie występują przeszkody w postaci chociażby:

  • nazwy nie nadającej się do odróżniania towarów i usług
  • nazwy wskazujące na cechy oferowanych towarów i usług np. PolskiBus
  • nazwy rodzajowe i takie, które weszły do języka potocznego np. supermarket
  • oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami np. wulgaryzmy
  • oznaczenia zawierające symbole RP bądź organizacji międzynarodowych
  • oznaczenia zawierające element będący symbolem o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym
  • wcześniejsze prawa osobiste lub majątkowe
  • wcześniejszy identyczny lub podobny znak towarowy

Po skutecznym zarejestrowaniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, co ma miejsce w drodze właściwie wypełnionego i opłaconego wniosku, nabywamy prawo ochronne do wyłącznego używania go w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście jeżeli wniosek dotyczy terytorium RP, ponieważ możliwym jest złożenie wniosku obejmującego terytorium innego kraju bądź np. całej UE.

Jedno jest pewne, podmioty, którym zależy na utrzymaniu lub osiągnięciu pewnej pozycji na rynku często decydują się na zastrzeżenie nazwy firmy, na której renomę pracuje się latami, szczególnie, że konkurencja nie śpi i uprzedzając ten ruch i zastrzegając ten sam lub podobny znak, może zażądać dokonania zmian, które nie tylko mogą wpłynąć na zmniejszenie zasięgów działalności, ale także wiązać się mogą z dużymi kosztami jak chociażby zmiana wizytówek, bilbordu, a nawet wypłata odszkodowania za używanie zastrzeżonego znaku.  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.