Koronawirus

Aktualizacja obostrzeń obowiązujących w związku z Covid-19 (21 kwietnia 2020)

Zasady obowiązujące na dzień 21 kwietnia 2020 roku:

1. Od 20 kwietnia zmienia się ograniczenie dot. liczy klientów w sklepie:
• do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
• w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
• Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

2. Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich w przestrzeni publicznej.

Wyjątki:
• dzieci do 4 lat,
• osoby, które mają problemy z oddychaniem (brak wymogu orzeczenia lub zaświadczenia),
• osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (brak wymogu orzeczenia lub zaświadczenia),
• osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
• osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
• pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. Nie dotyczy osób, który mają bezpośredni kontakt z klientami
• kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
• duchowni sprawujący obrzędy religijne,
• rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
• żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

3. Obowiązki dot. zasad bezpieczeństwa:
• od 02 kwietnia wszyscy klienci maja obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach,
• w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Powyższe nie obowiązuje w przypadku stacji benzynowych.
• Apteki w czasie ww. dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
• 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
o Wyjątki:
 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

4. Od 01 kwietnia 2020 roku obowiązkową kwarantanną są objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.

5. Pozostają zamknięte:
• wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami. Zawieszone zostały również wykonywane zabiegi rehabilitacyjne i masaże – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
• hotele i inne miejsca noclegowe
o Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:
 osób w kwarantannie lub izolacji,
 personelu medycznego,
 osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych
• szkoły i uczelnie, przedszkola i żłobki,
• pasażerski ruch lotniczy, międzynarodowy ruch kolejowy,
• granice

6. Ograniczenia przemieszczania się
• Wyjątki:
o dojazdu do pracy
o wolontariatu na rzecz walki z COVID-19
o załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego
• Dzieci do 13 roku życia mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłego

7. Instytucje publiczne wykonują swoje obowiązki zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

8. Obowiązuje zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe” zarówno transportu publicznego, jak i pojazdów, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny.

9. Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
• pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
• stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

10. Do odwołania obowiązują ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Uwaga!!! Od 20 kwietnia 2020 roku zniesiono zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.