Koronawirus

| KORONAWIRUS | Zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla kierowców zawodowych

16.03.20 r.  – Zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla kierowców zawodowych

Od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przekroczenia granicy, należy przekazać Straży Granicznej swój adres zamieszkania lub pobytu na czas 14 dniowej kwarantanny, numer telefonu kontaktowego i odbyć 14 dniową kwarantannę we wskazanym miejscu. 14 dni liczone jest od dnia przekroczenia granicy. Dane są udostępnione Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny nie stosuje się do osób, które przekraczają granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Z ustawy wynika, iż dane takie jak adres zamieszkania i telefon kierowcy muszą podać, natomiast nie muszą poddawać się 14 dniowej kwarantannie.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.