Ciekawy temat Koronawirus

| Koronawirus | Zasiłki w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.20 r.  – Zasiłki w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Z najnowszych informacji wynika, że Rząd podjął kolejne środki ostrożności. Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Jakie w związki z tym przysługują zasiłki?

Przedstawiamy parę istotnych informacji dotyczących przysługujących zasiłków. Ze spec ustawy dot. koronawirusa art. 4  wynika, iż w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie, wystarczy zaświadczenie dla pracodawcy. W tym celu należy złożyć wniosek Z-15A dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15). Zasiłek należy się obojgu rodzicom – to rodzice decydują, komu z nich będzie wypłacany. Istotne jest, że w takie sytuacji mamy dwie możliwości albo praca zdalna albo zasiłek.

W całości zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca. Pracodawca, staje się płatnikiem zasiłków należnych uprawnionym – ale tylko w czasie trwania ubezpieczenia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kwotę wypłaconych zasiłków opiekuńczych pracodawca potrąca z należnych składek za ubezpieczonych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.