Automotive

Rozszerzenie bazy danych „Mój pojazd” i „HistoriaPojazdu.gov.pl”

07 stycznia 2020 r. wpłynął wniosek projektu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu danych udostępnianych z CEP w ramach usług „Mój pojazd” i HistoriaPojazdu.gov.pl. Rozporządzanie jest konieczne z uwagi chociażby na ostatnio wprowadzane zmiany takie jak możliwości poruszania się po drogach bez konieczności posiadania dowodu rejestracyjnego czy przeciwdziałaniu procederowi manipulowania wskazaniem drogomierza, a także ochronę potencjalnych nabywców pojazdów na rynku wtórnym.

Na podstawie ww. projektu z serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl będzie można dowiedzieć się o zaistniałych szkodach komunikacyjnych, daty ich wystąpienia, a także będzie można poznać nazwę zakładu ubezpieczeń, który odnotował szkodę. W tym miejscu warto wspomnieć, że będzie dotyczyło to tylko szkód istotnych, które obejmują awarie w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego.

 

Kolejną istotną informację, będzie rozszerzenie zakresu dostępnych danych o informację czy dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (wtórnik) są aktualnie zatrzymane. A także będzie możliwość sprawdzenia daty zakończenia okresu ubezpieczenia,  informacji o dacie wydania pozwolenia czasowego i dane dotyczące kradzieży tj. data zgłoszenia, odnalezienia czy zaprzestania poszukiwań. Przewiduje się również, udostępnienie informacji dotyczących wymiany drogomierza tj. daty wymiany drogomierza, wartość odczytu wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, wynik odczytu wskazania drogomierza, w przypadku odczytu po wymianie dokonywanego przez stację kontroli pojazdów.

Z projektu wynika, że tylko w systemie “Mój Pojazd” będzie także ujawniany odczytywany od 01 stycznia 2020 r. przez Policję i inne służby kontrolne stan licznika pojazdu na drodze (art. 129 ust. 2 pkt 4a Prawa o ruchu drogowym).

Zgodnie z zapisami w projekcie rozporządzenia ma ono wejść w życie 15 lutego 2020 r. dla serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl, a w zakresie zmian dotyczących danych udostępnianych w usłudze „Mój pojazd” – z dniem 15 marca 2020 r.

Z projektem rozporządzenia i aktualnym stanem prac można się zapoznać na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12328804

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.