Działalność rolnicza

Zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., przyniosła przedsiębiorcom szereg zmian – mianowicie: oprócz wprowadzenia nowego, dziesiątego już funduszu promocji produktów rolno-spożywczych – Funduszu Promocji Roślin Oleistych, zmieniła także zasady funkcjonowania Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Nowy fundusz – Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Nowoutworzony fundusz ma na celu wspieranie oraz promocję spożycia: roślin oleistych, przetworów nasion oleistych, a także produktów pszczelich. Ze środków funduszu będą finansowane analizy w przedmiocie spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich oraz badania naukowe, ukierunkowane na poprawę ich jakości. Dodanie do ustawy kolejnego typu funduszu uzasadnia się koniecznością podjęcia działań mających na celu aktywację rynku roślin oleistych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusz zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych, bez względu na ich przeznaczenie. Wpłaty te kalkulowane są w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zmienione zasady funkcjonowania Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Skutkiem zmian wdrożonych z dniem 1 sierpnia br. jest również rozszerzenie grona przedsiębiorców podlegających obowiązkowi uiszczania wpłat na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art.3 ust. 3 pkt. 5 Ustawy:

do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a.

Przy czym, przez działalność w zakresie przetwórstwa zbóż należy rozumieć działania wspierane przez Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, zbóż oraz przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki, zwanych dalej „przetworami zbożowymi”.

Wpłaty na fundusz promocji są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. m.in. od zboża.

Podkreślenia wymaga, że – zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy – w/w wpłaty winny być naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów określonych w ust. 3 pkt. 1-5, pkt. 6 lit. a, pkt.7, pkt. 8 lit. a oraz pkt. 9. W praktyce oznacza to, że powyższy obowiązek dotyczyć będzie m.in. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż.

 

Sankcje za niezadośćuczynienie ustawowym obowiązkom

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych podmiot, który zaniecha obowiązku pobrania opłaty na którykolwiek z funduszy, po przeprowadzeniu kontroli przez KOWR będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkich zaległości we wpłatach na dany fundusz wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości naliczonych jako od zaległości podatkowych.

Podsumowanie

Na zakończenie warto podkreślić, że zmiany wprowadzone do Ustawy są na tyle nowe, że nie doczekały się żadnych wiążących interpretacji czy komentarzy. Nie jest więc wykluczone, że w toku wdrażania przepisów wypracowane zostaną rozwiązania, które zmienią zakres lub grono podmiotów zobowiązanych.

Autorzy:

Dominika Grabarczyk

Dominika Grabarczyk

Prawnik

Email: d.grabarczyk@turcza.com.pl

Dominika Grabarczyk specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie handlowym – głównie w prawie spółek oraz w tematyce umów handlowych i zawieranych w nich mechanizmach zabezpieczenia wierzytelności.

Nadzór merytoryczny:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.