Windykacja

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Jak powszechnie wiadomo, jedną z istotnych kwestii zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika jest uprawnienie do żądania przyznania przez komornika zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Wysokość kosztów zastępstwa

Przedmiotową kwestię zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym reguluje w stosunku do radców prawnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (tekst jedn. z dnia 3 stycznia 2018 r.; Dz. U. z 2018 r. poz. 265; dalej jako: Rozporządzenie), natomiast w stosunku do adwokatów – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 Października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1800). W dalszej części artykułu będę wyłącznie odnosił się do Rozporządzenia dot. opłat za czynności radów prawnych.

Postępowanie egzekucyjne jest kolejnym krokiem dla Wierzyciela, który pomimo iż uzyskał np. prawomocny wyrok, w dalszym ciągu nie został zaspokojony. Z uwagi na powyższe, w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez profesjonalnego pełnomocnika, zgodnie z Rozporządzeniem, wnioskodawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zwrot kosztów z tytułu zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, stawka minimalna z tytułu zwrotu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym wynosi:
a) w przypadku egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 Rozporządzenia,
b) przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki.

Jak widać, w celu ustalenia ostatecznych kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym koniecznie zachodzi obowiązek dokonania obliczeń, gdzie podstawą kosztów jest § 2 przedstawiający minimalne stawki kosztów zastępstwa procesowego, które uzależnione są od wartości przedmiotu sporu, tj.:
1) do 500 zł – 90 zł,
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł,
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 770 kpc koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym przyznawane są pełnomocnikowi na podstawie postanowienia. W przypadku, gdyby w postanowieniu komornika o przyznaniu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym obarczone byłoby błędem co do wysokości kosztów zastępstwa, wówczas na takie postanowienie istnieje możliwość złożenia do Sądu Rejonowego skargi na czynności komornika. Jednakże, pomimo powyższego, w tym miejscu zwracam szczególną uwagę, że zgodnie z art. 7701 kpc postanowienie o przyznaniu kosztów zastępstwa egzekucyjnego podlega ono wykonaniu bez dodatkowego zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Nadzór merytoryczny:

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Turcza świadczył obsługę prawną międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.