Prawo pracy

Pensja na rachunku bankowym a nie pod stołem – nowe zasady wypłaty wynagrodzeń pracowniczych

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) z początkiem roku 2019 zmianie uległa dotychczasowa regulacja w zakresie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Dotychczas kodeksową zasadą było wypłacane pracownikowi wynagrodzenia do jego rąk i jedynie w przypadku złożenia przez niego pisemnego oświadczenia możliwość przekazywania wynagrodzenia wypłaty wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy. Oczywiście utarło się, że wynagrodzenie wypłacane jest w formie przelewu bankowego, ale nie był to swoisty automatyzm, gdyż każdorazowo wymagana byłą aktywność pracownika w tym zakresie (złożenie oświadczenia).

Od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy każdy z pracodawców, w terminie 21 dni, zobowiązany był do poinformowania, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia do rak własnych.

Brak informacji w tym zakresie, co do zasady nie był związany z żadnymi sankcjami czy to dla pracownika czy też pracodawcy.

Cel zmian

W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej powyższą zmianę wskazano że: ”Zmiana dostosuje przepisy do zmieniających się preferencji pracowników, coraz powszechniej wybierających bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Z danych Banku Światowego wynika, że w 2014 r. 77,8% pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenia na rachunki płatnicze.”

Innym ważnym celem proponowanej regulacji jest ograniczenie szarej strefy. Płatności gotówkowe, w przeciwieństwie do elektronicznych, nie pozostawiają śladu, umożliwiając ukrycie przekazania środków. Tym samym wprowadzenie regulacji zmniejszającej rolę gotówki w gospodarce na rzecz płatności elektronicznych może przyczynić się do ograniczenia szarej strefy w gospodarce i – w efekcie – do poprawy sytuacji konkurencyjnej uczciwych podmiotów i zwiększenia dochodów sektora finansów publicznych.

Podsumowanie

Nowelizacja potwierdza dotychczasowe status quo. Jednakże niezależnie od powyższego wprowadza kolejne źródło informujące o dochodach poszczególnych pracowników w danych sektorach, co w kolejnych latach może mieć wpływ na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę a to z kolei na wysokość świadczeń obliczanych na jego podstawie (np. dodatek za pracę w porze nocnej, kwota wolna od potrąceń).

Autorzy:

Joanna Paluszkiewicz

Joanna Paluszkiewicz

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
 

Mec. Joanna Paluszkiewicz jest specjalistką w zakresie prawa pracy i bieżącej prawnej obsługi przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.