Działalność gospodarcza

Święta, upominki, prezenty i… podatek VAT.

W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami Świętami Bożego Narodzenia, wielu przedsiębiorców zdecyduje się na wręczenie swoim klientom drobnych upominków. Takie działanie może jednak pociągnąć za sobą niepożądane konsekwencje w postaci konieczności uiszczenia podatku od towarów i usług.

Jeśli przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane, przysługuje mu prawo odliczenia kosztów zakupów poczynionych na cele firmowe od podatku od towarów i usług. Co ważne, towary te nie muszą być wykorzystane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej. Wystarczy, że zostanie udowodniony jakikolwiek związek z wykonywaną działalnością gospodarczą.

„(…) jeżeli cena jednostkowa nabycia towaru nie przekracza kwoty 10 zł (bez podatku) pozwala uznać taką transakcje za obojętną podatkowo.”

Zakupy prezentów z odliczeniem VAT

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 , dalej ustawa o VAT) przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku uiszczenia podatku, jeśli wręcza próbki lub prezenty o niewielkiej wartości. Jak wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt IFSK 1555/15 wręczanie drobnych upominków jednej osobie o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, a jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości tych osób, jeżeli cena jednostkowa nabycia towaru nie przekracza kwoty 10 zł (bez podatku) pozwala uznać taką transakcje za obojętną podatkowo. Uznano również, że celem tego świadczenie jest działalność marketingowa i z tej przyczyny może zostać zakwalifikowana jako koszty uzyskania przychodu.


Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2014 r. sygn.. akt IFSK 1800/13, gdzie Sad wskazał iż przekazanie drobnych prezentów nie stanowi dostawy towary w rozumieniu ustawy o Vat.


Wspomnieć należy, że powyższe rozwiązanie znajdują zastosowanie również wobec prezentów przekazywanych pracownikom (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku sygn. akt III SA/Wa 652/17) o ile są to upominki drobnej wartości.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy pragnący umilić te święta swoim klientom i pracownikom mogą spać spokojnie, nie muszą obawiać się, że dając cukierek, dostaną rózgę od Urzędu Skarbowego, chyba że jest to cała fabryka czekolady, a nie tylko tabliczka.

Autorzy:

Joanna Paluszkiewicz

Joanna Paluszkiewicz

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
 

Mec. Joanna Paluszkiewicz jest specjalistką w zakresie prawa pracy i bieżącej prawnej obsługi przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.