Ciekawy temat Działalność rolnicza

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Na przestrzeni ostatnich miesięcy tematyka związana z wycinką drzew i tzw. Lex Szyszko wzbudziła sporo kontrowersji. Problem nie ominął także terenów rolniczych w związku by przedstawiamy obecny stan prawny.

 

Na kanwie aktualnie obowiązujących przepisów pojawia się zagadnienie związane z tym, czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, może bez uzyskania stosownego zezwolenia dokonać wycinki drzew i krzewów na terenie własnego gospodarstwa rolnego ?

Kiedy możliwe uzyskanie jest pozwolenia na wycinkę drzewa?

W celu wyjaśnienia powyższego zagadnienia, należy wyjaśnić, iż rolnik prowadzący gospodarstwo rolne jest osobą fizyczną w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, zatem pierwszy warunek należy uznać za spełniony.

(…) możliwość wycinki drzew i krzewów przez rolnika bez konieczności uzyskania zezwolenia będzie możliwa, jeśli usunięcie danego drzewa/krzewu zostanie dokonane na cele niezwiązane z działalnością rolniczą (…)

Przechodząc do rozważań związanych ze spełnieniem drugiego warunku, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, iż działalność rolnicza kwalifikowana jest jako działalność gospodarcza. W świetle powyższego możliwość wycinki drzew i krzewów przez rolnika bez konieczności uzyskania zezwolenia będzie możliwa, jeśli usunięcie danego drzewa/krzewu zostanie dokonane na cele niezwiązane z działalnością rolniczą, np. w celu budowy domu, wykopania oczka wodnego w ogrodzie czy też postawienia wiaty ogrodowej.
Jeśli natomiast usunięcia drzewa/krzewu ma zostać dokonane pod budowę budynków inwentarskich, w celu budowy drogi dojazdowej do pola lub w innych celach związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, w takim przypadku możliwość wycinki drzew lub krzewów będzie możliwa jedynie w przypadku uzyskania stosownego zezwolenia.

Jak wynika z powyższego, każdy przypadek wycinki powinien podlegać indywidualnej ocenie, czy dane drzewo lub krzew jest usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

Ponadto należy również zauważyć, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody dodatkowym zwolnieniem od uzyskania stosownego zezwolenia na wycinkę drzew dla rolników, jest wycinka drzew/krzewów w celu rekultywacji nieużytków rolnych. Zatem dokonanie wycinki drzew lub krzewów w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego, również może zostać przeprowadzone bez uzyskania stosownego zezwolenia.

(…) dokonanie wycinki drzew lub krzewów w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego, również może zostać przeprowadzone bez uzyskania stosownego zezwolenia.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż wycinka pewnej kategorii drzew będzie mogła zostać dokonana w każdym przypadku bez uzyskania stosownego pozwolenia. Powyższe zwolnienie dotyczy następujących rodzajów drzew:
• Drzew owocowych bez względu na wysokość obwodu pnia
• W przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 80 cm
• W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 65 cm
• W przypadku pozostałych gatunków drzew, z wyłączeniem drzew owocowych, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 50 cm

Podsumowując zatem, wycinka drzew przez rolnika bez konieczności uzyskania zezwolenia będzie możliwa w przypadku dokonania wycinki drzew na cele niezwiązane z działalnością rolniczą, w celu rekultywacji nieużytków rolnych, w przypadku wycinki drzew owocowych oraz w przypadku wycinki drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekroczy wartości opisanej powyżej.

Stan prawny na dzień: 02.11.2017

 

Autor:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Prawnik

Email: j.matysiak(et)turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.