Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Brak realizacji układu przez dłużnika

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność gospodarcza Transport

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Nowa opłata dla producentów i importerów sprzętów elektronicznych

Roszczenie o zmianę warunków lub rozwiązanie umowy w związku ze wzrostem cen surowców

Prawo spółek

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Warunki uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki komandytowej

Mała Spółka Akcyjna, czyli jak ułatwić biznes? Kontrowersyjna zmiana w ksh.

Prokura – szczególne umocowanie

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Prawo pracy

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Praca zdalna w kodeksie pracy – MRPiT przygotowuje projekt ustawy

Legalna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców – projekt ustawy

Praca zdalna a kontrola pracowników – jakie możliwości ma pracodawca

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – nowe zasady dot. zgłaszania ZUS i pracodawcy

Inne tematy

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jako wyłączenie z masy spadkowej

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zakresie nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

Monitoring a ochrona danych osobowych

Europejski Tytuł Egzekucyjny – preferencyjny sposób na egzekucję z majątku dłużnika, którego majątek znajduje się za granicą.

Kilka słów o nowym e-dowodzie

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Indywidualny przedsiębiorca traktowany jak konsument – ZMIANY ISTOTNE DLA DEALERÓW

BDO – terminy na składanie sprawozdań

Ugoda jako jeden z najszybszych sposobów na rozwiązanie sporu

Ocena operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

Znak towarowy a pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i Google Ads

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 KSH – część I

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki, czyli kilka słów o zarządzie sukcesyjnym

Przetwarzanie danych osobowych małoletnich w celach marketingowych – czy wolno to robić? Jakie są obowiązki administratora danych odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dzieci?

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych – procedura oraz korzyści płynące z jego wyznaczenia

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – wsparcie finansowe na zakup pojazdów elektrycznych oraz na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów

Zmiany przepisów dla przedsiębiorców w 2018 roku

Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych

Umowa na dostawę produktów rolnych

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Wpływ wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na odpowiedzialność dłużnika rzeczowego i byt prawny hipoteki

Nowe ramy projektu budowlanego. Co będzie wchodziło w jego zakres po nowelizacji prawa budowlanego?

| Koronawirus – zmiany w prawie | Rząd planuje specustawę dla gospodarki w sprawie koronawirusa

Potrącenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie sądowe i egzekucyjne

Ostatnie posty

Działalność gospodarcza Transport

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi