Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Brak realizacji układu przez dłużnika

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

Działalność gospodarcza

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Czy spełnienie roszczeń kupującego w ramach reklamacji, daje sprzedawcy prawo do zwrotu środków od producenta?

Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie sądowe i egzekucyjne

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru według konwencji CMR

BDO – terminy na składanie sprawozdań

Prawo spółek

Warunki uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki komandytowej

Mała Spółka Akcyjna, czyli jak ułatwić biznes? Kontrowersyjna zmiana w ksh.

Prokura – szczególne umocowanie

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo pracy

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Praca zdalna w kodeksie pracy – MRPiT przygotowuje projekt ustawy

Legalna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców – projekt ustawy

Praca zdalna a kontrola pracowników – jakie możliwości ma pracodawca

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – nowe zasady dot. zgłaszania ZUS i pracodawcy

Inne tematy

Dzieło, czy można go nie odebrać (umowa o dzieło)?

Nowe ramy projektu budowlanego. Co będzie wchodziło w jego zakres po nowelizacji prawa budowlanego?

Zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zakresie nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

BDO – terminy na składanie sprawozdań

Wykluczenie uczestnika z obrotu gospodarczego, czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Indywidualny przedsiębiorca traktowany jak konsument – ZMIANY ISTOTNE DLA DEALERÓW

| KORONAWIRUS | Zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla kierowców zawodowych

Kredyty frankowe – omówienie wyroku TSUE

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli co kryje się pod skrótem PPK

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Prawo autorskie w sieci – zasady cytowania

Zmniejszenie kary umownej – czy jest możliwe?

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

#BezPITdlaMłodych – czyli nowy projekt zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia

Powództwo przeciwko małżonkowi dłużnika

Wyrok niezgodny z prawem jako źródło szkody

AML – obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów

Bring Your Own Device – szansa, czy zagrożenie dla przedsiębiorców i ich pracowników?

Środki ochrony nabywców lokalu mieszkalnego – w praktyce nie zawsze stosowane

Odszkodowanie za opóźniony lot – ważny wyrok TSUE

„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kary za cofanie licznika w samochodzie

Fanpage na Facebook-u – kto odpowiada za dane osobowe użytkowników profilu?

Kiedy kara umowna, a kiedy odsetki?

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Zachowek

Ostatnie posty

Działalność gospodarcza

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Podmiot uprawniony do sprawowania nadzoru autorskiego na budowie

Ładowanie pojazdów elektrycznych – dostawa towarów czy świadczenie usług?

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi