Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję
Windykacja

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Co może zająć komornik?

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność gospodarcza

betfair mobile casino download android apps

Implementacja „Dyrektywy o ochronie Sygnalistów” oraz nowy standard ISO dotyczący Whistleblowingu

Projekt ustawy o sygnalistach

Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi należycie?

Dowód z faktury VAT w postępowaniu gospodarczym

Prawo spółek

Głosowanie jawne a tajne w spółce akcyjnej

Zmiana adresu spółki

Czy sąd rejestrowy może wykreślić spółkę bez likwidacji?

Różnice między kapitałem zapasowym a rezerwowym w spółce akcyjnej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w myśl art. 26 § 4 ksh

Prawo pracy

casinos in clearwater beach florida

Najważniejsze zmiany w prawie pracy na przełomie 2021 i 2022 roku

grande vegas casino no deposit bonus codes

Przekształcenie zlecenia w umowy o pracę przez PIP

Przekształcenie zlecenia w umowy o pracę przez PIP

Praca zdalna w Kodeksie pracy – zmiany w projekcie ustawy

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Inne tematy

E-mail z danymi osobowymi wysłany do niewłaściwego adresata – czy podlega zgłoszeniu do PUODO?

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Zamiany w umowach najmu w związku z nowelizacją specustawy COVID-19

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

ePrivacy | Rewolucja czy ewolucja? Czyli kilka słów o tym, czy bać się, czy nie bać.

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

NSA: Mikroprzedsiębiorcę można kontrolować tylko 12 dni

Nowa ustawa w sprawie zagrożenia koronawirusem

Indywidualny przedsiębiorca traktowany jak konsument – ZMIANY ISTOTNE DLA DEALERÓW

Pozew przeciwko syndykowi masy upadłości

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Określanie wielkości opóźnienia dla celów uzyskania odszkodowania za opóźniony lot

Etat za 13,70 zł brutto, czyli o umowie zlecenia słów kilka

Podatek leśny

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – cz. 2

Przeniesienie pozwolenia na budowę po nowelizacji Prawa budowlanego – możliwości i zagrożenia

Papierowa ewidencja odpadów przedłużona do dnia 30 czerwca 2020 r.

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

Wynajem lokalu należącego do majątku wspólnego małżonków przez jednego małżonka

Egzekucja z ruchomości rolnika

Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

| KORONAWIRUS | Zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla kierowców zawodowych

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uwagi do planu.

AML – obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów

Nowe obowiązki instytucji obowiązanych dotyczące szkoleń nałożone przez ustawę AML

Opłata adiacencka

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ostatnie posty

Prawo spółek

Głosowanie jawne a tajne w spółce akcyjnej

Dochodzenie zwrotu wartości nakładów poczynionych na majątek osobisty małżonka z majątku wspólnego małżonków

casinos in clearwater beach florida

Najważniejsze zmiany w prawie pracy na przełomie 2021 i 2022 roku

grande vegas casino no deposit bonus codes

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi