Nasz kanał na YouTube

Działalność rolnicza Windykacja

Problem z wypłacalnością firmy? Poznaj umowę o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)!

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

Działalność rolnicza

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

Inne tematy

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem oszustwa? Znamiona czynu zabronionego z art. 286 § 1 KK

Przymusowy odkup akcji – sell out

Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi należycie?

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

Kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji?

Dowód z faktury VAT w postępowaniu gospodarczym

GetBack – pierwszy korzystny wyrok dla Poszkodowanych Konsumentów

Różnice między cesją a upoważnieniem do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela

Co może zająć komornik?

Opłata planistyczna (część 1)

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Kiedy kara umowna, a kiedy odsetki?

Uprawnienia i obowiązki zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

Kara pieniężna za brak rejestracji oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. II

Jakie obowiązki można nałożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę w poleceniu testamentowym?

Przekształcenie użytkowania wieczystego – część 1

Czy spełnienie roszczeń kupującego w ramach reklamacji, daje sprzedawcy prawo do zwrotu środków od producenta w 2023 roku?

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Konsekwencje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla realizacji inwestycji na nieruchomościach objętych przekształceniem – wybrane zagadnienia

Dzieło, czy można go nie odebrać (umowa o dzieło)?

Elektromobilność w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Dowód rejestracyjny – kiedy powinniśmy mieć go ze sobą

Przekształcenia podmiotowe w toku postępowania egzekucyjnego

Krajowy rejestr zadłużonych już działa!

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Legalizacja samowoli budowlanej po nowelizacji ustawy prawo budowlane

Newsletter PRZEDSIĘBIORCY (2022.03.17)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z ustawą AML – ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi