Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Co może zająć komornik?

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Brak realizacji układu przez dłużnika

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Działalność gospodarcza

Projektowane zmiany w zakresie ustawy o prawach konsumenta – Dyrektywy Cyfrowa i Towarowa

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Mediacja w postępowaniu cywilnym – czy warto?

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Nowa opłata dla producentów i importerów sprzętów elektronicznych

Prawo spółek

Czy sąd rejestrowy może wykreślić spółkę bez likwidacji?

Różnice między kapitałem zapasowym a rezerwowym w spółce akcyjnej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w myśl art. 26 § 4 ksh

Likwidacja spółki z o.o. a podział majątku między wspólników

Konflikt pomiędzy wspólnikami jako podstawa do rozwiązania spółki

Prawo pracy

grande vegas casino no deposit bonus codes

Raz zakomunikowanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie może samodzielnie sprostować

Praca zdalna w kodeksie pracy – MRPiT przygotowuje projekt ustawy

Legalna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców – projekt ustawy

Praca zdalna a kontrola pracowników – jakie możliwości ma pracodawca

Inne tematy

Zmiany przepisów dla przedsiębiorców w 2018 roku

DAWID KONTRA GOLIAT? Obywatel w sporze z przedsiębiorstwem przesyłowym

Dalsze zmiany w Prawie Budowlanym

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

GetBack – pierwszy korzystny wyrok dla Poszkodowanych Konsumentów

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie systemów do zdalnego rozpoznawania twarzy

Niewłaściwe uznanie długu i jego skutki

Bring Your Own Device – szansa, czy zagrożenie dla przedsiębiorców i ich pracowników?

Komunikat KNF w sprawie chmury obliczeniowej

Istotne orzeczenie ETPC – ukryty monitoring stosowany w miejscu pracy

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Środki ochrony nabywców lokalu mieszkalnego – w praktyce nie zawsze stosowane

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru według konwencji CMR

Dokument urzędowo poświadczony jako podstawa wpisu do KRS

Dziedziczenie testamentowe

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część I)

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Przekształcenia podmiotowe w toku postępowania egzekucyjnego

E-mail z danymi osobowymi wysłany do niewłaściwego adresata – czy podlega zgłoszeniu do PUODO?

| KORONAWIRUS | Wsparcie finansowe UE dla Polski

Ugoda jako jeden z najszybszych sposobów na rozwiązanie sporu

Odszkodowanie za ubój trzody chlewnej w związku ze zwalczaniem ASF

Indywidualna interpretacja podatkowa – procedura, korzyści, zagrożenia i zmiany

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

Monitoring a ochrona danych osobowych

Wykonanie umowy przy nadzwyczajnej zmianie stosunków

Przekształcenie użytkowania wieczystego – część 1

Termin przedawnienia roszczeń o zwrot zaliczki uiszczonej w związku z zamiarem zawarcia umowy przyrzeczonej

Bezgotówkowa likwidacja szkód – na czym polega cesja?

Ostatnie posty

Działalność gospodarcza

Projektowane zmiany w zakresie ustawy o prawach konsumenta – Dyrektywy Cyfrowa i Towarowa

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (część II)

casinos in clearwater beach florida

grande vegas casino no deposit bonus codes

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi