Nasz kanał na YouTube

Windykacja

Krajowy rejestr zadłużonych już działa!

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Co może zająć komornik?

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

AUTOMOTIVE PRAWO

Inne tematy

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (część II)

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Sprawozdawczość w BDO

Implementacja „Dyrektywy o ochronie Sygnalistów” oraz nowy standard ISO dotyczący Whistleblowingu

Zaliczka czy zadatek? Zabezpieczenie w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Od 4 czerwca możliwa będzie rejestracja pojazdu przez salon dealerski

Dochodzenie zwrotu wartości nakładów poczynionych na majątek osobisty małżonka z majątku wspólnego małżonków

Pakiet mobilności – najważniejsze informacje

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Nowa „specustawa mieszkaniowa”

Możliwość nałożenia ograniczeń na sprzedawców detalicznych

Obowiązek umieszczania na dokumentach numeru BDO

Pozorne zawarcie umowy o pracę w przypadku niezdolności do pracy zaraz po podpisaniu umowy

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. I

Ustanowienie hipoteki łącznej z mocy prawa w przypadku podziału nieruchomości

Dziedziczenie testamentowe

Regulamin e-sklepu w praktyce

NIEMIECKA USTAWA O OPAKOWANIACH – Czy obowiązek wpisu do rejestru dotyczy także mojej firmy?

Opłata planistyczna (część 1)

Dowód rejestracyjny – kiedy powinniśmy mieć go ze sobą

Pozew przeciwko syndykowi masy upadłości

| Koronawirus – zmiany w prawie | Odwołanie wszystkich imprez masowych

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z ustawą AML – ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Sukcesja praw i obowiązków wynikających z decyzji o warunkach zabudowy

Ponaglenie w prawie administracyjnym

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi