AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Powództwo przeciwko małżonkowi dłużnika

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Działalność rolnicza

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Działalność gospodarcza

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Znak towarowy a pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i Google Ads

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Umowa dowodowa – nowość w sprawach gospodarczych

Prawo spółek

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

Prawo pracy

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Stosunek pracy a umowa świadczenia usług

Inne tematy

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część I)

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Przekształcenie się spółek a zasada kontynuacji

Przekształcenie użytkowania wieczystego – część 1

Odpowiedzialność architekta

Czy pełnomocnik może sobie pozwolić na popełnienie błędu we wniesieniu pozwu?

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Istota zastawu rejestrowego

Być czy nie być swoim własnym prezesem – umowy o prace w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możliwość wydania nakazu zapłaty z weksla w świetle nowego orzeczenia TSUE

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność prokurenta

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów o mieszanym przeznaczeniu – kolejna nowelizacja ustawy przekształceniowej w przygotowaniu.

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – kwestia odpowiedzialności nabywcy

tekst1

Odpowiedzialność nadawcy za wady towaru – treść listu przewozowego a roszczenia odszkodowawcze

Archiwizacja dokumentów – zmora przedsiębiorców

Indywidualna interpretacja podatkowa – procedura, korzyści, zagrożenia i zmiany

Ustawa AML – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych

Środki ochrony nabywców lokalu mieszkalnego – w praktyce nie zawsze stosowane

Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku

Indywidualny przedsiębiorca traktowany jak konsument – ZMIANY ISTOTNE DLA DEALERÓW

Etat za 13,70 zł brutto, czyli o umowie zlecenia słów kilka

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Kredyty frankowe – omówienie wyroku TSUE

Czy zakład pracy jest zawsze sferą wolną od mobbingu?

Nowe obowiązki instytucji obowiązanych dotyczące szkoleń nałożone przez ustawę AML

Uprawnienia i obowiązki zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

Obowiązek umieszczania na dokumentach numeru BDO

ePrivacy | Rewolucja czy ewolucja? Czyli kilka słów o tym, czy bać się, czy nie bać.

Ostatnie posty

Ochrona Danych Osobowych

E-mail z danymi osobowymi wysłany do niewłaściwego adresata – czy podlega zgłoszeniu do PUODO?

Stopniowy powrót do normalności – aktualne zmiany w ograniczeniach w związku z Covid-19

Nowy termin wejścia w życie przepisów ochronnych dla tzw. małych przedsiębiorców

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Nasz portale internetowe

Popularne tagi