Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Powództwo przeciwko małżonkowi dłużnika

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Działalność rolnicza

Umowa na dostawę produktów rolnych

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Działalność gospodarcza

Kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji?

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Znak towarowy a pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i Google Ads

Prawo spółek

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Prawo pracy

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Inne tematy

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. II

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

| KORONAWIRUS | Wsparcie finansowe UE dla Polski

Implementacja dyrektywy PSD2, czyli o podwójnej weryfikacji w zakresie bankowości słów kilka

Emeryt (nie zawsze) gorszy pracownik?

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Różnice między cesją a upoważnieniem do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

NSA: Mikroprzedsiębiorcę można kontrolować tylko 12 dni

Potrącenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zastępowanie umowy deweloperskiej umową przedwstępną

Blokada rachunku bankowego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wejście w życie przepisów ustawy STIR

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Jakie informacje zawierają księgi wieczyste?

Nowe ramy projektu budowlanego. Co będzie wchodziło w jego zakres po nowelizacji prawa budowlanego?

Przekształcenie się spółek a zasada kontynuacji

Opłata adiacencka

Spółka komandytowa, a art. 210 § 1 KSH

Przekształcenie użytkowania wieczystego – część 1

E-mail z danymi osobowymi wysłany do niewłaściwego adresata – czy podlega zgłoszeniu do PUODO?

„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

NIEMIECKA USTAWA O OPAKOWANIACH – Czy obowiązek wpisu do rejestru dotyczy także mojej firmy?

Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

Stopniowy powrót do normalności – aktualne zmiany w ograniczeniach w związku z Covid-19

DAWID KONTRA GOLIAT? Obywatel w sporze z przedsiębiorstwem przesyłowym

Biała lista podatników VAT – kto, kiedy i dlaczego powinien się na niej znaleźć?

Ostatnie posty

Ochrona Danych Osobowych

Bring Your Own Device – szansa, czy zagrożenie dla przedsiębiorców i ich pracowników?

Legalizacja samowoli budowlanej po nowelizacji ustawy prawo budowlane

Różnice między cesją a upoważnieniem do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela

Kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji?

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi