Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Powództwo przeciwko małżonkowi dłużnika

Działalność rolnicza

Umowa na dostawę produktów rolnych

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Działalność gospodarcza

Wykluczenie uczestnika z obrotu gospodarczego, czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Pakiet mobilności – najważniejsze informacje

Kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji?

Przesunięcie terminów składania rocznych sprawozdań odpadowych w BDO

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Prawo spółek

Prokura – szczególne umocowanie

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Prawo pracy

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Inne tematy

Archiwizacja dokumentów – zmora przedsiębiorców

Umowa o przeniesienie praw autorskich a umowa licencyjna

Elektromobilność w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Przymusowy odkup akcji – sell out

Odstąpienie a wypowiedzenie i rozwiązanie umowy – jakie są różnice, a przede wszystkim skutki dla Strony, która chce z umowy zrezygnować

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Nowe obowiązki instytucji obowiązanych dotyczące szkoleń nałożone przez ustawę AML

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z ustawą AML – ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych

Nowa „specustawa mieszkaniowa”

AML – obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów

Prognozowane ułatwienia w upadłości konsumenckiej

Kary za cofanie licznika w samochodzie

Zastępowanie umowy deweloperskiej umową przedwstępną

Prokura – szczególne umocowanie

Sukcesja praw i obowiązków wynikających z decyzji o warunkach zabudowy

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Obowiązek umieszczania na dokumentach numeru BDO

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli co kryje się pod skrótem PPK

Ustanowienie hipoteki łącznej z mocy prawa w przypadku podziału nieruchomości

Prawo autorskie w sieci – zasady cytowania

Pierwsze konsekwencje za „aferę dieselgate” w Polsce

Papierowa ewidencja odpadów przedłużona do dnia 30 czerwca 2020 r.

Etat za 13,70 zł brutto, czyli o umowie zlecenia słów kilka

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Dziedziczenie testamentowe

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Określanie wielkości opóźnienia dla celów uzyskania odszkodowania za opóźniony lot

Ostatnie posty

Windykacja

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Ustanowienie hipoteki łącznej z mocy prawa w przypadku podziału nieruchomości

Prawo autorskie w sieci – zasady cytowania

Opłata recyklingowa od BIO reklamówek – odpowiedź Ministerstwa Klimatu na zapytanie Kancelarii

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi