Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Działalność rolnicza

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Działalność gospodarcza

Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie sądowe i egzekucyjne

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru według konwencji CMR

BDO – terminy na składanie sprawozdań

Konkurs, loteria fantowa, zbiórka charytatywna, a może konkurs na FB ? Czyli jak legalnie zorganizować promocję i uniknąć kar.

Kody GTU – obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK

Prawo spółek

Mała Spółka Akcyjna, czyli jak ułatwić biznes? Kontrowersyjna zmiana w ksh.

Prokura – szczególne umocowanie

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Prawo pracy

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – nowe zasady dot. zgłaszania ZUS i pracodawcy

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Inne tematy

Egzekucja z ruchomości rolnika

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Święta, upominki, prezenty i… podatek VAT.

Ocena operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jak uniknąć wysokich kar?

Potrącenia wierzytelności w aspekcie materialnoprawnym i procesowym

Projekt zmian ujednolicenia opłat od pozwu

Akcjonariusz mniejszościowy w spółce akcyjnej (cz. I)

| Koronawirus – zmiany w prawie | Odwołanie wszystkich imprez masowych

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Przekształcenie się spółek a zasada kontynuacji

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

„Konstytucja Biznesu” a prawa przedsiębiorców

Fanpage na Facebook-u – kto odpowiada za dane osobowe użytkowników profilu?

Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych – procedura oraz korzyści płynące z jego wyznaczenia

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Zakup własnego lokum – z jakimi kosztami dodatkowymi należy się liczyć?

Odstąpienie a wypowiedzenie i rozwiązanie umowy – jakie są różnice, a przede wszystkim skutki dla Strony, która chce z umowy zrezygnować

| KORONAWIRUS | Nowe obostrzenia i restrykcje w związku z pandemią

Wychowanie jak etat – rodzice na emeryturze wychowawczej

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

Pierwsze konsekwencje za „aferę dieselgate” w Polsce

Konkurs, loteria fantowa, zbiórka charytatywna, a może konkurs na FB ? Czyli jak legalnie zorganizować promocję i uniknąć kar.

Rewolucja Art. 139 kodeksu postępowania cywilnego, czyli koniec z fikcją doręczeń

Skarga nadzwyczajna jako nowy środek kontroli prawomocnych orzeczeń sądowych

Ostatnie posty

Inne

Ponaglenie w prawie administracyjnym

Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie sądowe i egzekucyjne

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru według konwencji CMR

Wpływ wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na odpowiedzialność dłużnika rzeczowego i byt prawny hipoteki

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi