AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Europejski Tytuł Egzekucyjny – preferencyjny sposób na egzekucję z majątku dłużnika, którego majątek znajduje się za granicą.

Działalność rolnicza

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Działalność gospodarcza

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Umowa dowodowa – nowość w sprawach gospodarczych

Istotne orzeczenie ETPC – ukryty monitoring stosowany w miejscu pracy

Papierowa ewidencja odpadów przedłużona do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czy należy odprowadzać opłaty recyklingowe za BIO reklamówki?

Prawo spółek

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

Prawo pracy

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Stosunek pracy a umowa świadczenia usług

Inne tematy

Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – cz. 2

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Prognozowane ułatwienia w upadłości konsumenckiej

Zmniejszenie kary umownej – czy jest możliwe?

Wykonanie umowy przy nadzwyczajnej zmianie stosunków

ePrivacy | Rewolucja czy ewolucja? Czyli kilka słów o tym, czy bać się, czy nie bać.

| Koronawirus – zmiany w prawie | Odwołanie wszystkich imprez masowych

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Nowa „specustawa mieszkaniowa”

Przekształcenie się spółek a zasada kontynuacji

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Niewłaściwe uznanie długu i jego skutki

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część I)

Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Opłata planistyczna (część 1)

Tajemniczy klient = Mystery Shopper, czyli popularny sposób kontroli pracowników owiany tajemnicą

Bezgotówkowa likwidacja szkód – na czym polega cesja?

Konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupoważnioną w imieniu osoby prawnej

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

DAWID KONTRA GOLIAT? Obywatel w sporze z przedsiębiorstwem przesyłowym

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część II)

Odpowiedzialność architekta

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Blokada rachunku bankowego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wejście w życie przepisów ustawy STIR

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność prokurenta

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Ostatnie posty

Koronawirus

| KORONAWIRUS | Nowe obostrzenia i restrykcje w związku z pandemią

| KORONAWIRUS | Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców

Bezgotówkowa likwidacja szkód – na czym polega cesja?

| KORONAWIRUS | Wsparcie finansowe UE dla Polski

Nasz portale internetowe

Popularne tagi