Inne tematy

Być czy nie być swoim własnym prezesem – umowy o prace w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tajemniczy klient = Mystery Shopper, czyli popularny sposób kontroli pracowników owiany tajemnicą

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – kwestia odpowiedzialności nabywcy

Europejski Tytuł Egzekucyjny – preferencyjny sposób na egzekucję z majątku dłużnika, którego majątek znajduje się za granicą.

Fanpage na Facebook-u – kto odpowiada za dane osobowe użytkowników profilu?

Blokada rachunku bankowego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wejście w życie przepisów ustawy STIR

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych – procedura oraz korzyści płynące z jego wyznaczenia

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jak uniknąć wysokich kar?

Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Obowiązek umieszczania na dokumentach numeru BDO

Skarga nadzwyczajna jako nowy środek kontroli prawomocnych orzeczeń sądowych

Zawezwanie do próby ugodowej jako próba polubownego rozwiązania sporu

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Jak dowiedzieć się, jakim majątkiem dysponuje mój dłużnik? Czyli komornicze wyjawienie majątku.

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – cz. 2

Umowa o przeniesienie praw autorskich a umowa licencyjna

Kary za marnowanie żywności – senacki projekt ustawy z aprobatą Sejmu

Przetwarzanie danych osobowych małoletnich w celach marketingowych – czy wolno to robić? Jakie są obowiązki administratora danych odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dzieci?

Egzekucja z ruchomości rolnika

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. I

Portale internetowe

Popularne tagi