Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Powództwo przeciwko małżonkowi dłużnika

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Działalność rolnicza

Umowa na dostawę produktów rolnych

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Działalność gospodarcza

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Znak towarowy a pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i Google Ads

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Prawo spółek

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Prawo pracy

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Stosunek pracy a umowa świadczenia usług

Inne tematy

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jako wyłączenie z masy spadkowej

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – kwestia odpowiedzialności nabywcy

Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku

Prawo do kopiowania dokumentów na podstawie przepisów ustawy o dokumentach publicznych, przepisach bankowych oraz „RODO”.

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Czy należy odprowadzać opłaty recyklingowe za BIO reklamówki?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli co kryje się pod skrótem PPK

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

Przetwarzanie danych osobowych małoletnich w celach marketingowych – czy wolno to robić? Jakie są obowiązki administratora danych odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dzieci?

Nowy termin wejścia w życie przepisów ochronnych dla tzw. małych przedsiębiorców

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Regulamin e-sklepu w praktyce

| KORONAWIRUS | Wsparcie finansowe UE dla Polski

Niewłaściwe uznanie długu i jego skutki

Umowa o przeniesienie praw autorskich a umowa licencyjna

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa budowlanego

Wyjazd integracyjny sielanka pracowników, czy zmora pracodawców?

Konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupoważnioną w imieniu osoby prawnej

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Kary za marnowanie żywności – senacki projekt ustawy z aprobatą Sejmu

Uprawnienia i obowiązki zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

Stopniowy powrót do normalności – aktualne zmiany w ograniczeniach w związku z Covid-19

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

| KORONAWIRUS | Nowe obostrzenia i restrykcje w związku z pandemią

Wypowiedzenie umowy najmu

Emeryt (nie zawsze) gorszy pracownik?

#BezPITdlaMłodych – czyli nowy projekt zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Przekształcenie użytkowania wieczystego – część 1

| KORONAWIRUS | Zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla kierowców zawodowych

Ostatnie posty

Działalność rolnicza

Umowa na dostawę produktów rolnych

Odstąpienie a wypowiedzenie i rozwiązanie umowy – jakie są różnice, a przede wszystkim skutki dla Strony, która chce z umowy zrezygnować

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi