AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Europejski Tytuł Egzekucyjny – preferencyjny sposób na egzekucję z majątku dłużnika, którego majątek znajduje się za granicą.

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

Działalność rolnicza

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Działalność gospodarcza

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Papierowa ewidencja odpadów przedłużona do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czy należy odprowadzać opłaty recyklingowe za BIO reklamówki?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Prawo spółek

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 KSH – część I

Prawo pracy

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Stosunek pracy a umowa świadczenia usług

Czy zakład pracy jest zawsze sferą wolną od mobbingu?

Inne tematy

Przewoźnik nie musi ponieść odpowiedzialności za szkody spowodowane przez imigrantów

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 KSH – część I

Nowe zasady ponoszenia opłat egzekucyjnych w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych

Prawo do kopiowania dokumentów na podstawie przepisów ustawy o dokumentach publicznych, przepisach bankowych oraz „RODO”.

Pensja na rachunku bankowym a nie pod stołem – nowe zasady wypłaty wynagrodzeń pracowniczych

Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku

Spółka komandytowa, a art. 210 § 1 KSH

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Uprawnienia i obowiązki zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. I

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Wyjazd integracyjny sielanka pracowników, czy zmora pracodawców?

Konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupoważnioną w imieniu osoby prawnej

Blokada rachunku bankowego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wejście w życie przepisów ustawy STIR

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Biała lista podatników VAT – kto, kiedy i dlaczego powinien się na niej znaleźć?

Przymusowy odkup akcji – sell out

Odszkodowanie za ubój trzody chlewnej w związku ze zwalczaniem ASF

„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Jak na stałe usunąć problem z klawiaturą („Y”-„Z”)?

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych – procedura oraz korzyści płynące z jego wyznaczenia

Dziedziczenie testamentowe

Nowe obowiązki instytucji obowiązanych dotyczące szkoleń nałożone przez ustawę AML

Zmniejszenie kary umownej – czy jest możliwe?

Czy pełnomocnik może sobie pozwolić na popełnienie błędu we wniesieniu pozwu?

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Tajemniczy klient = Mystery Shopper, czyli popularny sposób kontroli pracowników owiany tajemnicą

Ostatnie posty

Działalność gospodarcza

Konkurs na Facebook-u jak poprawnie go przeprowadzić?

Indywidualny przedsiębiorca traktowany jak konsument – ZMIANY ISTOTNE DLA DEALERÓW

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Papierowa ewidencja odpadów przedłużona do dnia 30 czerwca 2020 r.

Nasz portale internetowe

Popularne tagi