Inne tematy

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

Być czy nie być swoim własnym prezesem – umowy o prace w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uprawnienia i obowiązki zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

Ocena operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

Dziedziczenie testamentowe

Tajemniczy klient = Mystery Shopper, czyli popularny sposób kontroli pracowników owiany tajemnicą

Dokument urzędowo poświadczony jako podstawa wpisu do KRS

Etat za 13,70 zł brutto, czyli o umowie zlecenia słów kilka

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. I

Skarga nadzwyczajna jako nowy środek kontroli prawomocnych orzeczeń sądowych

Zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Dowód rejestracyjny – kiedy powinniśmy mieć go ze sobą

Kary za marnowanie żywności – senacki projekt ustawy z aprobatą Sejmu

Zmiany przepisów dla przedsiębiorców w 2018 roku

Dzieło, czy można go nie odebrać (umowa o dzieło)?

Jakie informacje zawierają księgi wieczyste?

Święta, upominki, prezenty i… podatek VAT.

Jak na stałe usunąć problem z klawiaturą („Y”-„Z”)?

Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Portale internetowe

Popularne tagi