Nasz kanał na YouTube

AUTOMOTIVE PRAWO
Windykacja

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Windykacja długów w dobie koronawirusa

Wybrane najskuteczniejsze formy zabezpieczenia roszczeń

Działalność rolnicza

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Działalność gospodarcza

BDO – terminy na składanie sprawozdań

Konkurs, loteria fantowa, zbiórka charytatywna, a może konkurs na FB ? Czyli jak legalnie zorganizować promocję i uniknąć kar.

Kody GTU – obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK

Komunikat KNF w sprawie chmury obliczeniowej

Wykluczenie uczestnika z obrotu gospodarczego, czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo spółek

Mała Spółka Akcyjna, czyli jak ułatwić biznes? Kontrowersyjna zmiana w ksh.

Prokura – szczególne umocowanie

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Prawo pracy

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – nowe zasady dot. zgłaszania ZUS i pracodawcy

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Równoważny czas pracy czy warto go wprowadzić w zakładzie pracy?

Problematyczny czas pracy – czas pracy w podróży służbowej

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Inne tematy

Przedawnienie roszczeń względem poręczyciela

Naruszenie zasady tajności głosowania na zgromadzeniu wspólników a możliwość stwierdzenia nieważności uchwały

Europejski Tytuł Egzekucyjny – preferencyjny sposób na egzekucję z majątku dłużnika, którego majątek znajduje się za granicą.

Czy zakład pracy jest zawsze sferą wolną od mobbingu?

DAWID KONTRA GOLIAT? Obywatel w sporze z przedsiębiorstwem przesyłowym

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

Legalizacja samowoli budowlanej po nowelizacji ustawy prawo budowlane

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie systemów do zdalnego rozpoznawania twarzy

Zakaz konkurencji – warto o nim pamiętać przy zatrudnianiu pracowników

Wadliwa reprezentacja a ważność umów osoby prawnej w świetle nowelizacji art. 39 k.c.

Nowe zasady ponoszenia opłat egzekucyjnych w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 KSH – część I

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną?

Zmiana definicji legalnej obszaru oddziaływania obiektu a zawężenie kręgu stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Czy należy odprowadzać opłaty recyklingowe za BIO reklamówki?

#BezPITdlaMłodych – czyli nowy projekt zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia

„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Opłata recyklingowa od BIO reklamówek – odpowiedź Ministerstwa Klimatu na zapytanie Kancelarii

Konsekwencje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla realizacji inwestycji na nieruchomościach objętych przekształceniem – wybrane zagadnienia

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jak uniknąć wysokich kar?

Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT – uchwała Sądu Najwyższego

Istotne orzeczenie ETPC – ukryty monitoring stosowany w miejscu pracy

Kto jest stroną umowy przewozu?

Prawo autorskie w sieci – zasady cytowania

Kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji?

Jak uchronić się przed konkurencją – czyli zastrzeżenie nazwy firmy oraz jej loga

Wykluczenie uczestnika z obrotu gospodarczego, czyli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przetwarzanie danych osobowych małoletnich w celach marketingowych – czy wolno to robić? Jakie są obowiązki administratora danych odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dzieci?

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Ostatnie posty

Koronawirus

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – podstawowe zasady postępowania pracodawcy i pracownika

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT – uchwała Sądu Najwyższego

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi